5 Ingrediënten voor succesvol veranderen

May 15, 2023
Sparmoment, versterken individuele kracht, internekracht, Lenny Kleinherenbrink, samen groeien, leidinggeven, praktisch


Verandering is onvermijdelijk en kan soms moeilijk zijn om mee om te gaan, vooral als het gaat om verandering in (snel) groeiende bedrijven. Veel ondernemers zien dat verandering nodig is om hun prestaties te verbeteren en hun doelen te bereiken. Het is alleen niet altijd gemakkelijk om deze veranderingen door te voeren. Verandertrajecten stranden namelijk regelmatig. Toch is de essentie van succesvol veranderen simpel samen te vatten. Dat is waar het model van Knoster om de hoek komt kijken.

Het model van Knoster is bedoeld om organisaties te helpen succesvol te veranderen. Het model bestaat uit vijf ingrediënten die van cruciaal belang zijn voor het succesvol implementeren van veranderingen. Deze vijf ingrediënten zijn: een duidelijke visie, competentie, een stimulerende omgeving, wederzijdse steun en actieplanning.Deze ingrediënten neem ik in deze blog samen met je door!

 1. Een duidelijke visie
Een duidelijke visie is cruciaal voor het succesvol doorvoeren van veranderingen. De visie moet het doel van de verandering en de gewenste uitkomst duidelijk maken. Het geeft focus aan de acties en beslissingen die tijdens het veranderingsproces worden genomen. Een duidelijke visie zorgt ook voor een gevoel van richting en betrokkenheid bij de mensen die bij de verandering betrokken zijn.

2. Belang
Hoe scherper de visie des te makkelijker is het onderschrijven van het belang van het veranderproces. Het kunnen omschrijven van het belang, betekent dat men antwoord kan geven op de vraag waarom iemand zijn/haar kennis, houding, gedrag, proces en/of vaardigheden moet aanpassen. Voor iedere ‘speler’ binnen een veranderproces kan het belang anders zijn. Het is belangrijk om naast het bedrijfsbelang ook de verschillende belangen binnen je team uit te vragen. Dit voorkomt weerstand en zal mensen motiveren en  stimuleren om samen de verandering aan te pakken. Als mensen zich gehoord, gesteund en gewaardeerd voelen, en weten wat ieders belang is, voelen ze zich meer betrokken bij de verandering. Dit leidt tot een sterkere samenwerking, wat natuurlijk het succes van de verandering vergroot. 

3. Plan
Plan verwijst naar het maken van een concreet gezamenlijk werkplan voor de verandering. Hier bepaal je wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. Inclusief het bepalen van mijlpalen en het opstellen van een planning voor de verandering. Het is hierbij belangrijk om mensen de ruimte te geven om hun mening te geven en feedback te geven, zodat ze zich gehoord en begrepen voelen. Communiceer vervolgens duidelijk wat jullie wel/niet doen met de input en waarom! Het is belangrijk om de voortgang te meten en bij te houden. Zo leer je continu, kunnen jullie het plan aanscherpen en successen vieren!

4. Middelen
Een voorwaarde om succesvol jullie doelen te bereiken zijn juiste middelen (faciliteiten). Frustratie ontstaat wanneer mensen niet voldoende gefaciliteerd worden om een veranderingsproces te kunnen doorlopen. Om frustraties te voorkomen, moet je vooraf nadenken over welke middelen nodig zijn én of deze middelen ook (tijdig) beschikbaar gesteld kunnen worden.

5. Competenties
Competenties: de combinatie van de kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn om de verandering succesvol door te voeren. Mensen moeten getraind en opgeleid worden om de veranderingen te begrijpen en uit te voeren. Het is ook belangrijk om te zorgen voor de juiste middelen, zoals technologie en systemen, om de verandering te ondersteunen. En vergeet vooral ook jezelf als leidinggevende niet: veranderen is een vak op zich! 

Het model van Knoster laat zien dat het succesvol doorvoeren van veranderingen meer is dan alleen het implementeren van nieuwe processen of procedures. Het is een proces dat vraagt om een goede aanpak en aandacht voor alle ingrediënten. Heb je onvoldoende tijd, focus of kennis? Zorg dan voor de juiste versterking en expertise. Hoe langer je aanklooit, hoe moeilijker deze en elke volgende verandering zal worden.