Privacy verklaring


Deze verklaring, opgesteld op 1 januari 2023, geeft informatie over hoe InterneKracht (“IK”) omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt (“de gegevens”). 

 

VERWERKING. Gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worden uitsluitend vrijwillig door U aan IK verstrekt voor het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten. IK gaat vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt de gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

PERSOONSGEGEVENS. IK verzamelt en verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. De benodigde gegevens verschillen per opdracht. 

DOEL. IK verzamelt en verwerkt de gegevens om (i) contact met U op te nemen en U te begeleiden, (ii) te factureren en (iii) zo mogelijk uw gedrag op de website www.InterneKracht.nu te analyseren. 

DUUR VAN DE OPSLAG. IK bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk, maar in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en zo lang wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. Hoe lang dit precies is, verschilt per categorie gegevens. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN. Op grond van de AVG heeft U onder meer het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als U gebruik wilt maken van voormelde rechten kunt U hiertoe een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar [email protected]. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht. 

COOKIES. IK gebruikt (mogelijk) functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.InterneKracht.nu wordt opgeslagen in uw browser van uw computer of smartphone. IK gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat bedoelde website naar behoren en zo optimaal mogelijk werkt. 

BEVEILIGING. IK heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verwerking van gegevens tegen te gaan. 

WIJZIGINGEN. IK kan deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Over eventuele wijzigingen wordt U zo mogelijk geïnformeerd. 

VRAGEN EN KLACHTEN. Bij vragen over het privacy beleid van IK kunt een email sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt U contact opnemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Deventerweg 4
7245 AX Laren

T. 06-218 80 812
E. [email protected]
W. www.internekracht.nu

KVK. 68029608

Lenny Kleinherenbrink


InterneKracht

Lenny Kleinherenbrink


InterneKracht

Maak afspraak